Fill out my online form.
var q1wdyrpz15ehega; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'sortimo', 'formHash':'q1wdyrpz15ehega', 'autoResize':true, 'height':'440', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { q1wdyrpz15ehega = new WufooForm(); q1wdyrpz15ehega.initialize(options); q1wdyrpz15ehega.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');

Fleet Management Services: Vestas modtager en omfattende flåde-opgradering

Under en pilotworkshop, der blev afholdt i fællesskab med Vestas og Volkswagen i Sortimo Mobility Competence Centre, blev der opnået omfattende viden om dette, så Vestas endte med en effektiv løsning til styring af sin flåde.

Sortimos “Fleet Management Services” – program (FMS) er baseret på de tre søjler: Rådgivning, Ordrestyring og Operativt system. Det tilbyder en gennemført tilgang til optimering af dit eget mobilitets-setup og understøtter blandt andet flådeoperatører i en effektiv udnyttelse af datastrømme, hvoraf der kan opnås afgørende konkurrencefordele. Den modulære opbygning gør det nemt at komme i gang og har det rigtige tilbud til enhver kunde. Som en del af en pilot-workshop sammen med Vestas og Volkswagen, i Sortimo Mobility Competence Center, blev der opnået dybdegående viden, der i sidste ende gav Vestas en effektiv løsning til flådestyringen.

De globale markeder bliver stadig mere skrøbelige, på grund af pandemien og ændringer i forsyningskæden. Som følge heraf er virksomheder tvunget til at handle hurtigt og fleksibelt. Samtidig skal der træffes vidtrækkende strategiske beslutninger, på grund af skærpede miljø krav til bilparken. For at understøtte denne proces bedst muligt, spiller brugen af ​​de vigtige data en central rolle. Disse er hentet fra en række interne og eksterne datakilder, såsom information om kundeprodukter, flåde- og servicestyringssoftware eller data fra leasingselskaber. For at tolke dataene korrekt og for at kunne træffe profitable beslutninger på kort tid, kræves der i øjeblikket normalt en ekstrem høj manuel indsats. Det er her Sortimos “Fleet Management Services” – program kommer ind i billedet, for en effektiv brug af data betyder en afgørende konkurrencefordel. Dels reduceres den manuelle indsats markant, dels træffes beslutninger hurtigere og med højere kvalitet, og omkostningerne reduceres markant.

De første opdagelser i pilot-workshoppen med Vestas og Volkswagen

Som en del af pilot-workshoppen med Vestas og Volkswagen i vores Mobility Competence Center, kunne vi belyse dette emne yderligere.

Vestas – verdens førende leverandør af bæredygtige energiløsninger – har en klar strategi for at konvertere sin globale serviceflåde til elektriske køretøjer med det mål, at alle nye servicekøretøjer skal køre på bæredygtigt brændstof i 2025.

En yderligere udfordring for flådemanageren er den effektive forvaltning af den globale flåde.

 

For at få en bedre forståelse af disse processer og i særdeleshed for yderligere at forfølge Sortimos påstand om at sætte Vestas-kundernes behov først, inviterede Sortimo flådechefer og lean-managere fra Vestas, repræsentanter fra Volkswagen og globale account managers fra Sortimo-datterselskabet i Zusmarshausen.

På baggrund af dette syn på lager, udstyr og flåde er det muligt at arbejde sammen med kunderne om nye innovative løsninger. Og det på tværs af mange forskellige formål og landegrænser.

Omfattende løsning til at optimere kundeflåden

Mange forskellige krav og landespecifikke forskelle kom frem i de livlige diskussioner og samtaler. Derfor var udfordringen at finde en fællesnævner og finde en løsning for opsætningen af det nye ID Buzz.

Efter to intensive workshopdage med materialeforbrug og procesanalyser, kunne en helhedsløsning til optimering af flåden med succes defineres som følge heraf: Vestas valgte et SR5-system med BOXXe, etiketter og indlæg samt brug af BOXX rammer, hængende SR -BOXXe og roterende blokke. Det betyder, at alle krav kan opfyldes med maksimal udnyttelse af læssepladsen. Ved at betragte problemet holistisk, kan denne løsning nu også implementeres globalt i alle køretøjer og giver kunden afgørende konkurrencefordele.

FMS – Flåde Management Service

Flåderådgivning følger et tre-trins koncept, der giver velbegrundet indsigt i individuelle kundebehov og hjælper med at opnå et optimalt mobilitetssetup.

I det første trin er fokus på virksomhedens kerneprocesser. Opgørelsen registreres og krav til brug i marken defineres, og der tages hensyn til branchens særlige karakteristika.

Dernæst defineres en verdensomspændende standardløsning for køretøjstypen. I det nuværende pilotprojekt, en ny ID Buzz Cargo, med højere produktivitet og samtidig mindre læssevolumen, sammenlignet med den tidligere brugte VW T6. Den nuværende opsætning af flåden blev undersøgt, og der blev lagt særlig vægt på produktivitetstab, skjulte omkostninger og flådens generelle ydeevne.

I tredje og sidste trin inddrages kundernes individuelle virksomhedsmål og deres indflydelse på flåden i analysen.

Afhængigt af fokus muliggør de nydefinerede mobilitetsopsætninger, omkostnings- og procesoptimering samt ambitiøse mål for samfundsansvar. På baggrund af omfattende rådgivning og integration af mange interessenter er Sortimos løsninger desuden kendetegnet ved en høj accept i kundens organisation og hurtig implementering.

FMS – Ordrestyring

Al information om ordrer og selve udvidelsesprocessen kan nu administreres i realtid på FMS Order Management platformen. Det betyder, at hele bestillingsprocessen kan styres overskueligt og på en tidsbesparende måde for flådechefen. Ud over disse fordele nyder virksomhederne godt af fleksible lejemodeller til lave omkostninger, som Sortimo tilbyder sammen med stærke partnervirksomheder.

FMS – operativsystem

FMS-operativsystemplatformen gør det muligt at overvåge opsætningerne under brug. Ved at integrere lagerstyringssystemet kan standardbeholdninger defineres for hver applikation og indretningsløsning, så krav og tilgængelighed kan styres effektivt og på tværs af organisationer. I kombination med en telematikløsning er det også muligt at spore dele af udstyret live og dermed øge førstegangs-fixraten, det vil sige procentdelen af ordrer, der kan løses med én tur til kunden, og reducere lagersvind. Derudover gør telematikbaserede brugsprofiler i kombination med udstyrsdimensioner, inventarlister, vægt og resterende nyttelast, det muligt at identificere elektrificeringspotentialet i flåden og at give kunderne skræddersyet elektrificeringssupport.

Med disse funktioner, som gennemgår permanente optimeringsprocesser, holder flådeforvalteren øje med alt og kan takket være den høje grad af gennemsigtighed og den hurtige tilgængelighed af dataene reagere på enhver ny udfordring på ingen tid overhovedet.

En afgørende fordel, der gør det muligt at forme fremtiden for køretøjsflåden proaktivt.

Har du stadig spørgsmål om Sortimo Fleet Management Services? Kontakt os direkte!

Skriv en kommentar

Udfyld det obligatoriske felt.
Udfyld det obligatoriske felt.
Udfyld det obligatoriske felt.

* markerede felter er obligatoriske

Udfyld det obligatoriske felt.

0 kommentarer

  • Der er endnu ingen kommentarer, vær den første til at skrive en!
    Vi glæder os til at læse din feedback til dette indlæg.