text.skipToContent text.skipToNavigation

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Salgs- og leveringsbetingelser
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Salgs- og leveringsbetingelser mySortimo graphics
Generelle Salgs- og leveringsbetingelser
Generelle salgsbetingelser
313 KB
Generelle salgsbetingelser for Sortimo A/S

1. Definitioner

Med mindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedefor anførte definitioner være gældende i disse salgs- og leveringsbetingelser: Kunden” betyder den forbruger eller virksomhed, som har afgivet en ordre til Sortimo A/S via vores platform www.mySortimo.dk (herefter benævnt ”platform”). 

2. Gyldighed

2.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg fra Sortimo A/S’ platform, medmindre andet særskilt aftales mellem Sortimo A/S og kunden. 

2.2. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 

2.3. For forbrugerkøb gælder som udgangspunkt købelovens regler herfor. 

3. Bestilling 

3.1. For at foretage et køb på www.mySortimo.dk skal kunden igennem 5 trin. 

 

1. Find den eller de varer der ønskes og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kurven. 

2. Indtast kundens oplysninger. 

3. Vælg betalings- og forsendelsesmetode. 

4. Læs og godkend vores handelsbetingelser. 

5. Tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend beløbet. 

 

3.2. Bestilling af varer afgives bindende på Sortimo A/S’ platform www.mySortimo.dk

3.3. Straks efter bestillingen modtager kunden en kvittering på, at bestillingen er modtaget. Kvitteringen er en kopi af indkøbskurven og ikke en juridisk bindende aftale/accept på at handlen gennemføres. 

3.4. Sortimo A/S har derfor mulighed for at annullere kundens ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til kunden, når Sortimo A/S har afsendt de varer som kunden har bestilt og betaling er modtaget. 

4. Priser

4.1. Alle priser er angivet i danske kroner, og er eksklusiv moms, med mindre andet fremgår af varens prisoplysning på hjemmesiden, og eksklusiv fragt. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende. 

4.2. Der tages forbehold for eventuelle prisændringer, som er uden for Sortimo A/S’ indflydelse (prisstigninger, nye pris- og afgiftslove, porto-/transportstigninger, omkostningsstigninger osv.), samt mod trykfejl. 

4.3. Omfattes leverancen af en af Sortimo A/S benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet. 

5. Betaling

5.1. For køb foretaget på www.mySortimo.dk kan der betales med kreditkort. Pengene bliver reserveret på kundens konto i forbindelse med at ordren lægges på www.mySortimo.dk. Sortimo A/S trækker dog først pengene på kontoen, når varerne afsendes til den ønskede leveringsadresse. I forbindelse med delleverancer tillader vi os at trække det fulde beløb, når første del af ordren afsendes. 

5.2. For at handle på www.mySortimo.dk skal kunden være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort. 

6. Produktinformation og – ændringer 

6.1. Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende samt andre detaljer i Sortimo A/S´ kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder Sortimo A/S’ hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende. 

6.2. Med mindre andet er aftalt, herunder særlige krav til kvalitet, vil alle produkter blive leveret som en almindelig handelsvare og uden ansvar for specielle kvalitetskrav. 

6.3. Sortimo A/S hverken garanterer eller indestår for, at produktet egner sig til kundens behov/anvendelse eller produktet har særlige egenskaber. Det er derfor kunden, der er ansvarlig for at sikre, at produktet egner sig til kundens behov/anvendelse eller at produktet har særlige egenskaber. 

6.4. Sortimo A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, såfremt dette kan ske uden væsentlig at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produktets form eller funktion eller hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for kunden. 

7. Levering og forsendelser 

7.1. Levering sker til kundens angivne adresse indenfor Danmarks grænser. Varen bliver sendt med transportfirma, som bestilles af Sortimo A/S. 

7.2. Når ordren er afsendt, modtager kunden en mail, hvor pakken kan følges via Track & Trace. 

8. Fortrydelsesret (alene forbrugere) 

8.1. Som forbruger har kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag varen er modtaget. Hvis der er bestilt flere forskellige varer i en ordre, men disse leveres enkeltvis løber fristen fra den dag, hvor den sidste vare modtages. Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag det sidste parti er modtaget, eller den sidste del. Fristen indebærer, at kunden har 14 dage fra modtagelsen til at give Sortimo A/S besked om, at kunden ønsker at benytte fortrydelsesretten. 

8.2. Kunden kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Sortimo A/S besked. 

8.3. Fortrydelsesretten gælder ikke for særfremstillede varer, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. 

8.4. Meddelelsen om fortrydelsesretten skal gives til Sortimo A/S på telefon 43 55 22 22 eller pr. mail på info@sortimo.dk. 

8.5. Kunden skal returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter kunden har meddelt Sortimo A/S, at kunden ønsker at fortryde købet. Kunden skal benytte Sortimos A/S’ returblanket og regler for returnering på www.mySortimo.dk. Kunden afholder omkostningerne i forbindelse med varens returforsendelse. 

8.6. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, kunden har betalt for varen eksklusiv transportomkostninger. Har kunden taget varen i brug, vil Sortimo A/S foretage en vurdering af varens værdiforringelse, og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris kunden har betalt for varen. 

8.7. Sortimo A/S gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre kunden udrykkeligt har indvilget i noget andet. 

8.8. Sortimo A/S tilbageholder tilbagebetalingen indtil varen er modtaget retur. 

9. Ejendomsforbehold 

Sortimo A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Kunden forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadesfri indtil hele købesummen er betalt. 

10. Forbrugeraftaleloven 

En forbrugers ordreafgivelse og køb ved Sortimo A/S via internettet er underlagt almindelig dansk lovgivning. Læs om sikkerhed og rettigheder ved handel på internettet www.forbrug.dk.klageadgang. En forbruger har adgang til at klage til forbrugerklagenævnet, hvis forbrugeren er utilfreds med varen og ikke kan blive enig med Sortimo A/S´ kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten. Klager kan rettes til forbrugerklagenævnet, Center for klageløsning, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk

11. Mangler og reklamation 

Handelskøb: 

11.1. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter manglen er eller burde være blevet opdaget, give Sortimo A/S meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. 

11.2. Sortimo A/S’ ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter Sortimos A/S’ valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et af Sortimo A/S fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende. 

11.3. I tilfælde af reklamation er kunden ikke berettiget til at returnere varen uden forudgående skriftlig accept. 

11.4. Ethvert mangelskrav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. 

11.5. Forandringer af eller indgreb i det solgte uden Sortimo A/S’ samtykke, fratager Sortimo A/S for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. 

 

Forbrugerkøb: 

11.6. En forbruger har 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for, at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det forbrugeren, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. 

11.7. Er reklamationen berettiget, kan kunden enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen/pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” (senest indenfor 2 måneder) efter kunden har opdaget manglen. 

11.8. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

11.9. Er reklamationen berettiget, refunderer Sortimo A/S – indenfor rimelighedens grænser – kundens fragtomkostninger. Ved returnering anvendes blanketten og vejledningen på www.mySortimo.dk, og du skal oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er. 

12. Ansvarsbegrænsning 

Sortimo A/S er ikke ansvarlig overfor kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til produktionsafbrydelse, tabt arbejdsfortjeneste, tabte besparelser, tab af goodwill eller tab af data. 

13. Produktansvar 

13.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse salgs-og leveringsbetingelser. 

13.2. Sortimo A/S kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af en leverance, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Sortimo A/S, eller andre som Sortimo A/S er ansvarlig for. 

13.3. Sortimo A/S er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af en leverance efter levering er sket. Sortimo A/S er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos kunden eller på kundens produkter, hvori en leverance fra Sortimo A/S indgår 

13.4. Sortimo A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder i anledning af, at Sortimo A/S har leveret et defekt produkt til kunden, med mindre at kunden kan dokumentere, at Sortimo A/S har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

 

13.5. Kunden skal friholdes Sortimo A/S for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredje mand mod Sortimo A/S, idet omfang Sortimo A/S i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor kunden. 

14. Force majeure 
 
14.1. Sortimo A/S er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sortimo A/S kontrol, herunder 
 • Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), 
 • ildsvåde, 
 • krig, oprør, indre uroligheder, 
 • vejrlig og naturkatastrofer, 
 • valutarestriktioner, 
 • offentlig beslaglæggelse, 
 • import- eller eksportforbud, 
 • afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, 
 • væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, 
 • valutaudsving, 
 • produkts- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sortimo A/S samt 
 • indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører. 
 
Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Sortimo A/S. 
 
15. Lovvalg og værneting 
 
15.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de forenede nationers konventioner om aftale om internationale køb (CISG). 
 
15.2. Enhver tvist som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som regulerede ved disse salgs- og leveringsbetingelser og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Sortimo A/S´ værneting. 
 
16. Persondatapolitik 
 
Sortimo A/S behandler personoplysninger/kundedata i overensstemmelse med de principper, som fremgår af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. For nærmere oplysninger henvises til afsnittet om databeskyttelse, som kan findes på www.mySortimo.dk
 
17. Cookies
 
17.1. Cookies anvendes med det formål at skabe øget brugervenlighed, og anvendes for at opretholde de varer, kunden har lagt i kurven, men anvendes ikke til personlige oplysninger. 
 
17.2. Ønsker kunden cookies slettet fra sin pc kan dette gøres i Internet Explorer under menuen ”funktioner” – ”Internetindstillinger” – ”Slet cookies”. 
 
17.3. Sortimo A/S følger lovgivningens bestemmelser om registrering af kunder i databasen og gemmer således iht. regnskabslovgivningen relevante oplysninger i minimum 5 år. 
 
18. Ændringer 
 
18.1. Sortimo A/S forbeholder sig retten til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan altid findes på www.mySortimo.dk
 
 
Februar 2019
Salgs- og leveringsbetingelser for bestilling af bildekoration på Sortimo A/S’ onlineshop (mySortimo graphics)
Salgs- og leveringsbetingelser mySortimo graphics
72 KB
Salgs- og leveringsbetingelser mySortimo graphics

1. Gyldighed

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder som tillæg til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser for kundens bestilling af bildekoration hos Sortimo A/S via vores onlineshop/mysortimoplatform ”www.mySortimo.dk” (herefter benævnt ”onlineshop”).

1.2. Sortimo A/S sælger bildekoration, som kan udskrives med tekst og motiver leveret af kunden via Sortimo A/S´ konfigurator, som er tilgængelig på www.mySortimo.dk.

2. Bestilling

For at foretage et køb af bildekoration hos Sortimo A/S, skal kunden igennem følgende trin:

2.1. Kunden skal selv genere et design i konfiguratoren på www.mySortimo.dk, hvor kunden skal følge de givne anvisninger ved hjælp af de leverede virtuelle værktøjer.

2.2. Efter kundens færdiggørelse af designet, skal kunden kontrollere, at alle design er præsenteret korrekt og efter kundens ønske.

2.3. Efter indtastning af data giver kunden sin printgodkendelse ved at klikke ”bestilling nu (bindende betaling)”. Kunden afgiver ved sin godkendelse et juridisk bindende tilbud om indgåelse af en salgsaftale. Kunden vil straks modtage en email, hvoraf det fremgår, hvilken vare kunden har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af kundens bindende ordre.

2.4. Vælg monteringslokation/dato herfor samt betalingsmetode. Læs og godkend alle vores handelsbetingelser, og tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend beløbet.

2.5. Bestilling af bildekoration afgives bindende på Sortimo A/S´ webshop www.mySortimo.dk. Bestilling af bildekoration, der er særfremstillet på grundlag af kundens bestilling, kan ikke fortrydes.

2.6. Sortimo A/S har mulighed for, at annullere kundes ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til kunden, når Sortimo A/S har afsendt de varer som kunden har bestilt og betaling er modtaget.

3. Kundens ansvar/Immaterielle rettigheder m.v.

3.1. Det er kundens ansvar at læse korrektur/godkende sit design inden der afgives bestilling. Efter kundens godkendelse ifbm. ordreafgivelsen kan Sortimo A/S ikke stilles til ansvar for fejl i tal, ordstillinger, stavemåder, grafik eller lignende.

3.2. Kunden indestår for, at kunden har de fornødne tilladelser til at overdrage og bruge skabelonerne.

3.3. Kunden er ansvarlig for, at der ikke anvendes illustrationer eller betegnelser, der er i strid med dansk lovgivning.

3.4. Kunden er desuden eneansvarlig for at vejtrafikken ikke generes af køretøjets mærkater.

3.5. Kunden indestår, for at ophavsretsloven ikke bliver brudt eller at varemærker eller anden tredjeparts rettigheder ikke krænkes som følge af kundens bestilling.

3.6. Enhver leverance af bildekoration sker med respekt af de pågældende producenters immaterielle rettigheder, og Sortimo A/S er uden ansvar af nogen art for kundens handlinger i strid med disse rettigheder.

3.7. Sortimo A/S har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Sortimo A/S sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder kunden Sortimo A/S skadesløs for et sådant ansvar.

4. Garanti/ansvar

4.1. Sortimo A/S garanterer ikke, at bildekorationen bliver siddende på genstanden eller at der ikke opstår skader eller affarvning på mærkatet som følge af vind og vejrforhold.

4.2. Sortimo A/S garanterer ikke en bestemt minimumslevetid for folien.

4.3. Sortimo A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.  Sortimo A/S, Greve Main 24, DK-2670 Greve, mySortimo.dk

4.4. Sortimo A/S fraskriver sig ethvert ansvar, hvis lister, håndtag eller andre løsdele går i stykker under montering.

4.5. Sortimo A/S hæfter ikke for lak-skader som sker ved montage/afmontering af bildekorationen.

4.6. Sortimo A/S vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi, og kunden må i tilfælde af berettiget reklamation tåle Sortimo A/S’ mulighed for afhjælpning iht. de almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køb på webshoppen.

4.7. I det omfang Sortimo A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Sortimo A/S skadesløs i samme omfang som Sortimo A/S´ ansvar er begrænset i henhold til ovenstående bestemmelser.

5. Dokumentation og reklame

5.1. Sortimo A/S forbeholder sig retten til at dokumentere ordrer, herunder anvende billeder af bestillingerne med mindre andet er aftalt med kunden.

5.2. Sortimo A/S er berettiget til, at anvende dokumentation og fotografier til egne reklameformål på Sortimo A/S´ hjemmeside, på sociale medier eller i vores øvrige markedsføringsmateriale.

6. Afsluttende vilkår

6.1. Sortimo A/S henviser til de i øvrigt gældende generelle salgs- og leveringsbetingelser på Sortimo A/S´ webshop www.mySortimo.dk.

 Maj 2018

Vi bruger cookies for at levere den bedste service til dig. Ved at fortsætte med at gennemse webstedet accepterer du vores brug af cookies.OK