text.skipToContent text.skipToNavigation
Jumbo-Unit

Storrumsskuffen som dobbeltbundsløsning

Med den praktiske dobbeltsbunds- og underbundsløsning kan lastrummet bruges ud i sidste hjørne og dermed udnyttes optimalt. Storrumsskuffen garanterer en høj bæreevne og giver mulighed for en ergonomisk på- og aflæsning af stort eller langt og tungt transportgods via bag- eller sidedøren. De store underbundsskuffer dækkes med en Sortimo-bund, så de fleksibelt kan kombineres med en bilindretning, WorkMos og lastsikringsprincipper - for maksimal udnyttelse af lastrummet. Med denne kompakte udstyrsmulighed kan der skabes koncepter, der muliggør en downsizing af køretøjet og en kontant besparelse ved anskaffelsen af køretøjet.

Maksimal udnyttelse af lastrummet

Ergonomi. Orden. Overskuelighed.

Det er ofte problematisk at opbevare og transportere tungt og svært håndterbart udstyr. På samme måde er det en udfordring at fiksere sekskantede genstande med surringsremme. Surringsremmene kan gå i stykker under ekstrem kørsel som f.eks. nødopbremsninger eller trafikuheld, hvorefter de fastsurrede genstande flyver løst rundt i vognen med betydelige skader til følge – ikke kun på bilen. Løsningen: Jumbo-Unit fra Sortimo. Denne jumboskuffe kan anvendes som dobbeltbund- hhv. underbundsløsning, og udmærker sig frem for alt ved sin høje brugervenlighed og store kapacitet. Takket være den robuste konstruktion bidrager den robuste opbygningligeledes til at højne sikkerheden. Som underbundsskuffe kan den tildækkes med en Sortimo montage- og lastsikringsbund. Dermed kan andre typer bilindretning uden problemer bruges side om side med Jumbo-Unit i lastrummet. Disse monteres oven over jumboskuffen for maksimal stabilitet.

Underbundsskuffens enorme kapacitet gør det også muligt at transportere tunge og svært håndterbare genstande på sikker vis. Samtidig har du også mulighed for at anvende skillevægge til yderligere inddeling. Dermed begrænses risikoen for lastforskubning til et minimum – farer for skader på bilen eller passagerne kan altså samtidig reduceres til et minimum. Takket være det store håndtag og de solide teleskopskinner kan af- og pålæsningen gennemføres på ergonomisk vis. Det er både muligt at læsse bilen via sidedøren og bagklappen.

Underbundsskuffen udmærker sig især ved det faktum, at den kan fyldes ud helt til sidste hjørne. Den optimale udnyttelse af lastrummet står her som et centralt punkt, også når det gælder downsizing af vognparken. Ved at udnytte den tilgængelige lagerplads optimalt, bliver der plads til flere materialer og mere værktøj samtidig. Faktisk kan selv en lille varevogn udstyret med underbundsskuffer samt øvrig bilindretning fra Sortimo transportere mere end en stor varevogn, der ikke er udstyret med disse pladsbesparende komponenter. Samtidig skaber løsningerne fra Sortimo størst muligt overblik og transparens i forhold til indholdet af varevognen.

Jumbo-Unit beskytter ikke kun bilens lastrum. Tunge transportgenstande kan udrette massiv skade, hvis de begynder at rutsje løst rundt i bilen. Med Jumbo-Unit er det muligt at transportere denne type genstande på nem og sikker vis. Risikoen for løse genstande, der rutsjer rundt i bilen til stor fare for trafiksikkerheden, kan dermed så godt som udelukkes. Det vil for det første sige, at du i farlige trafiksituationer ikke behøver at bekymre dig om din last, ligesom du ikke behøver at frygte skader på bilens interiør. Dermed bevarer bilen i langt højere grad sin værdi.

Dette websted bruger egne cookies og tredjepartscookies til at analysere brugen af vores tilbud, til at personliggøre din browseroplevelse og for at præsentere dig interessante oplysninger. Yderligere informationOK