text.skipToContent text.skipToNavigation
19-05-2022

Sortimo køreplan 2025: Superlativer for bæredygtighed og kundefordele

Sortimo International GmbH har en klar køreplan for fremtiden. I centrum for denne står en bæredygtig, klimavenlig produktion og en intelligent energistyring i samspil med den største eltankstation i Europa, Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ). Lige nu etableres desuden Europas største servicevognpark conversion center hos Sortimo, et videreudviklingscenter for elektromobilitet og energieffektivitet via IHK Akademie Schwaben samt en videre udbygning af smarte produkter og ydelser, som f.eks. Sortimo platformen som service- og administrationsværktøj for håndværksvirksomheder.

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ) – Europas største ladepark

Sortimo International GmbH åbnede i år den største ladepark i Europa, som giver brugeren mulighed for en bekvem opladning af sit elkøretøj og derudover for en ladeoplevelse i særklasse med indbygget afslapning i et af Tysklands mest grønne erhvervsområder med 70% grønne arealer. Men udover det forretningsmæssige mod til markant at opgradere infrastrukturen for elektromobilitet i regionen har virksomheden andre fremadrettede idéer bag det futuristiske nybyggeri.

CO2-fri produktion som en del af Sortimos bæredygtighedsplan

Med Sortimo Innovationspark Zusmarshausen skabes der en symbiose af to forretningsmæssige tiltag, som har indflydelse på udviklingen af en optimeret energistyring, og som påvirker bæredygtighedsprincippet i begge virksomheder positivt. Bag energistyringen findes blandt andet målet om i de kommende år at bringe Sortimo på kurs mod klimaneutral, CO2-fri produktion på fabrikken i Zusmarshausen og dermed udvikle et CO2-neutralt produkt- og serviceudbud.

"Vi forbliver tro mod vores mission om at skabe produkter, der letter og optimerer vores kunders mobile arbejde (roaming, point to point). Vi føler os ligeledes forpligtet til at gøre det på en måde, som ikke opbruger jordens ressourcer. Denne forpligtelse anerkender vores ansvar for hele vores værdikæde, som strækker sig på tværs af vores fabrikker og gennem vores produkters livscyklus", siger Reinhold Braun, direktør hos Sortimo International GmbH.
Køreplanen til CO2-neutralitet er baseret på fire søjler og en investering på over 40 millioner euro i de kommende 10 år:
Produktdesign med lavt indhold af kulstof: Produkter og fremstillingsprocesser udformes, så de har en lavere kulstofintensitet takket være et gennemtænkt materialevalg, en højere materialeeffektivitet og en bedre energieffektivitet ved produkterne. Sortimo køber stadig flere værdifulde råstoffer fra cirkulære forsyningskæder, som kommer fra genbrugt indhold og vedvarende ressourcer. I år har Sortimo allerede reduceret den samlede mængde stål i produktionslinjerne og desuden forbedret ståleffektiviteten i produktionen. Dette er et eksempel på tilgangen til et design med lavt kulstofindhold, som har til formål at øge brugen af genbrugte materialer og reducere den samlede mængde nødvendigt materiale. Da stål i høj grad genbruges, ligger virksomhedens største fokus på at få den bedst mulige stålkvalitet. Derfor er Sortimo fortsat forpligtet til at genvinde højrent stål fra produktionsskrot og fra udtjente produkter.

Energieffektivitet: Energieffektiviteten øges gennem intelligent energistyring på fabrikken og i forsyningskæden ved at udnytte mulighederne for at reducere energiforbruget via opgradering.

Vedvarende strøm: Brugen af vedvarende strøm til egne anlæg samt tjenester. Vi bruger vedvarende energiformer til energigenereringen. Sortimo udvider kontinuerligt solcelleanlæggene på fabrikshallernes tage. Desuden har Sortimo på sit område i de seneste år blevet opbygget sit eget lukkede 20 kV-jævnstrømskredsløb, der øger energieffektiviteten med ca. 20 procent. Desuden vil en 1.200 kWh lithium-ion-eloplagring opbevare energien og stille den til rådighed. På den måde kan energimængderne bruges strategisk, idet de indgår i virksomhedens eget behov eller bruges til opladning af vognparkkundernes elvarevogne. 
Kulstofreduktion: Parallelt med virksomhedens egne tiltag til emissionsreduktion bliver der i forøget omfang investeret i projekter til kulstofreduktion, inklusive mobilitetsløsninger – sektorkobling af produktion og mobilitet.

Videreuddannelse elektromobilitet

Sortimo tager stilling og ser elektromobilitet som fremtiden for vejtrafikken, da energien kan genereres på en meget mere ressourcebesparende måde end med andre alternative midler, såsom brint eller syntetiske brændstoffer. Transformationen fra brændstofdrevne vognparker til ren elektromobilitet medfører dog spørgsmål, som den ansvarlige for vognparken i Sortimo Innovationspark Zusmarshausen besvarer. Til dette formål har virksomheden sluttet sig sammen med IHK Akademie Schwaben. IHK Akademie Schwaben tilbyder kurser og certificerede videreuddannelser i emnet innovations- og idéstyring samt i elektromobilitet for virksomheder og vognparkchefer.

Europas største servicevognpark conversion center

Sortimo International GmbH har med et nybyggeri på fabriksområdet i Zusmarshausen opført Europas største servicevognpark conversion center. På over 5.000 m² er der nu mere end 50 ombygningspladser til vognparkkøretøjer. I vores conversion center har vi en linje til ombygningen af Ford fritidskøretøjer og business-modeller (Euroline og Business Line). Det nye fleet conversion center er direkte forbundet med Sortimo logistik og produktion, hvorved der sikres en fleksibel og CO2-neutral materialeforsyning. Umiddelbart ved vores servicevognpark conversion center er der ca. 1.400 indhegnede og videoovervågede parkeringspladser. De er placeret ved A8 med direkte lastbiltilkørsel, så logistikken kan foregå effektivt 18 timer i døgnet.

Fleet assessment til bedre rentabilitet for vognparken

Sortimos rådgivning af vognparkkunder er enestående. Takket være den globale tilgang kan vognparkkunder i hele verden fra Sortimo få leveret standardiserede løsninger optimeret efter deres behov. Ingen anden producent har kapacitet, erfaringer og ombygningspladser i dette omfang. Kunder får hos Sortimo en helhedsorienteret rådgivning, der især fokuserer på downsizing og lette erhvervskøretøjers CO2-reduktion. Takket være løsninger, der udnytter lastrummets til sidste vinkel, er der mulighed for at nøjes med et erhvervskøretøj, der er en størrelse mindre – naturligvis med samme lastvolumen. Til dette formål er tilgangen, at storkunderådgivere analyserer vognparken, dens transportveje og materialebehov, og sammen med vognparkcheferne og chaufførerne skaber de et nyt koncept for den indvendige indretning af lastrummet. Produktpaletten fra Sortimo giver mange forskellige muligheder for at opfylde behovene. For virksomhederne betyder downsizing en betydelig reduktion af anskaffelses- eller leasing-omkostningerne og en reduktion af TCM – total cost of mobility. Desuden er små erhvervskøretøjer betydeligt mere effektive i trafikken, især i byerne. Dermed spares der automatisk tid til f.eks. søgning efter parkeringspladser.

Ombygninger af vognparken betyder dog også one-stop-shopping for Sortimo: Storkunder får køretøjet klar til brug og nøglefærdigt fra Sortimo. Det betyder, at ikke kun lastrummene designes, også alle andre ydelser som f.eks. påsætning af bildekorationer, elektroniske ombygninger, TÜV-godkendelser, første optankninger og flytninger er med i den samlede pakke.

mySortimo – nye ydelser til håndværksbranchen

Sortimo EcoSystem er nu blevet et kendt begreb. Den komplementære produktstrategi for lastsikring via mobile transportløsninger – også i samarbejde med partnere som Bosch – er en fordel, som kunderne sætter pris på i deres daglige arbejde. Denne strategi fører Sortimo dog også videre rent digitalt. Via mySortimo platform har kunder mulighed for at foretage bestillinger, konfigurere bildekorationer, arbejdsbeklædning eller endda bilindretninger. Virksomheden er dog ikke interesseret i at sælge individuelle ydelser til sine kunder, men i at tilbyde kunden maksimalt udbytte med platformen. Af denne grund er kontoområdet på mySortimo platform en afgørende merværdi for hver kunde. Her kan kunden nemlig administrere og organisere sine køretøjer, sin beklædning og fremtidigt også sit inventar gratis og koordinere behovene. Kontoområdet er en absolut unik egenskab for Sortimo, som giver sine kunder en gratis mulighed for at organisere deres materiale- og vognparkstyring og til enhver tid have den tilgængelig digitalt. Desuden indbygger Sortimo et nyt område ind i kontoen, som giver en tydelig forenkling af markedsføringen for håndværksvirksomheden. Bildekorationer med rådgivningsservice samt firmabeklædning er allerede en del af dette og står til rådighed. Der kommer andre tjenester i de kommende år.

Pressekontakt
Mikael Bondo Meyer

+4543552222
mmeyer@sortimo.dk